ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


Ningbo Kaiweite Mould Base Manufacturing Co.,Ltd.


ವಿಳಾಸ:ನಂ. 92, ಹುಡಿ ಪೂರ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಲಯ, ಲಿನ್ಶನ್ ಟೌನ್, ಯುಯಾವೊ ಸಿಟಿಗ್

ಮೊಬೈಲ್:+86-13884472886

ಇಮೇಲ್:lij@nbkwt.com

ಜಾಲತಾಣ:www.mouldbasefactory.com

ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ