ವಿಚಾರಣೆ ಕಳುಹಿಸಿ

ಮೋಲ್ಡ್ ಬೇಸ್, ಮೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಅಚ್ಚು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾವು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ.